Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 352, 12 december 1994