Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 251, 2 oktober 1985