Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 k návrhu rozhodnuti Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))