Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 278, 28 oktober 1988