Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 18, 26 februari 1974