VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García
Webcontent weergeven
Portlets is tijdelijk niet beschikbaar.
Publication Detail Actions Portlet
Publication Detail Portlet

Publication detail

Home
Webcontent weergeven
Portlets is tijdelijk niet beschikbaar.
Publication Viewer

Documentviewer