Mål T-365/19: Talan väckt den 17 juni 2019 — Capraro mot parlamentet