Zaak T-365/19: Beroep ingesteld op 17 juni 2019 — Capraro/Parlement