Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 46, 27 februari 1990