Zaak C-608/13 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juni 2016 — Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A./Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Artikel 81 EG — Spaanse markt van wegenbouwbitumen — Marktverdeling en prijsafspraken — Onredelijk lange duur van de procedure bij het Gerecht van de Europese Unie — Onredelijk lange duur van de procedure bij de Europese Commissie — Hogere voorziening ten aanzien van de proceskosten)