Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 157, 15 juni 1981