Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 325, 6 december 1984