DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru jménem Unie (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpravodaj: Andris Ameriks