Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 287, 13 oktober 1978