Mål C-447/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovakien) – UB mot Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Samordning av de sociala trygghetssystemen – Förordning (EG) nr 883/2004 – Artikel 3 – Materiellt tillämpningsområde – Förmåner vid ålderdom – Fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen – Förordning (EU) nr 492/2011 – Artikel 7 – Likabehandling av nationella och migrerande arbetstagare – Sociala förmåner – Lagstiftningen i en medlemsstat i vilken en ”tilläggsförmån för idrottsmän” förbehålls medborgare i den staten)