Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/877 van de Commissie van 3 april 2020 houdende wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 en houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 tot aanvulling van Verordening (EU) nr.952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (Publicatieblad van de Europese Unie L 203 van 26 juni 2020)