Verordening (EG) nr. 2374/98 van de Commissie van 3 november 1998 tot toelating van nieuwe toevoegingsmiddelen in diervoeding (Voor de EER relevante tekst)