Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 117, 1 mei 1992