ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3073/03 υποβολή: Ioannis Marínos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Κόστος των τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα.