Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 243, 25 augustus 1992