Uitvoeringsverordening (EU) 2019/370 van de Commissie van 7 maart 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1635/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (Voor de EER relevante tekst.)