Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 224, 12 augustus 1987