Besluit (EU) 2020/2062 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad die is ingesteld bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door vervanging van Protocol 4 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking