Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1082 van de Commissie van 20 juni 2019 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur