Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 327, 24 oktober 1998