sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě a Učetnímu Dvoru - Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2009