SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3369/97 van Giacomo SANTINI aan de Commissie. Sportvereniging van de Europese Gemeenschap - Afdeling Euroski