Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 181, 15 juli 1980