Publicatieblad van de Europese Unie, C 304, 9 september 2014