Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 341, 31 december 1979