Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 191, 22 juli 1991