Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 april 2016 Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 21 april 2016.#ultra air GmbH tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Hogere voorziening – Uniemerk – Uniewoordmerk ultra.air ultrafilter – Nietigheidsprocedure – Absolute weigerings- of nietigheidsgrond – Beschrijvend karakter – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 7, lid 1, onder b) en c), en 52, lid 1, onder a) – Nietigverklaring door de kamer van beroep – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond.#Zaak C-232/15 P.