Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1720 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2020/607 og i Rådets forordning (EU) 2019/1716 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/606 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua 2020/C 146 I/01