Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 42, 20 februari 1996