Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 13 juli 2016 Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 13 juli 2016.#Asma Bougnaoui en Association de défense des droits de l’homme (ADDH) tegen Micropole SA.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging – Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste – Begrip – Wens van een klant dat de diensten niet worden verleend door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt.#Zaak C-188/15.