Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)