Pisemne zapytanie E-006324/12 Marek Henryk Migalski (ECR) oraz Piotr Borys (PPE) do Komisji. Sytuacja w Kazachstanie