ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van niet-nucleaire energie: technologieën voor een schonere en efficiëntere produktie en toepassing van energie (1994-1998)