Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten - Samenvatting van de effectbeoordeling over het mogelijke effect van een verbod op producten afgeleid van zeehondensoorten {COM(2008) 469 definitief} {SEC(2008) 2290}