Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1228 van de Commissie van 27 juli 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit