Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 2020/C 305/02