Beschikking van de Commissie van 23/08/2016 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.8092 - PSP / OTPP / CUBICO / RENEWABLE ENERGY POWER GENERATION COMPANIES) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)