Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)