Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investments) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)