Zaak C-22/20: Beroep ingesteld op 17 januari 2020 — Commissie/Zweden