A Bizottság (EU) 2019/1768 végrehajtási határozata (2019. október 23.) a 2006/168/EK határozat I. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és egyes koronafüggőségeinek a szarvasmarha-embriók Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 7636. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)