Schriftelijke vraag E-1138/10 van Pat the Cope Gallagher (ALDE) aan de Commissie. Veiligheidstonnage