Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 a nariadení Rady (EÚ) 2017/1770 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali2020/C 4/02