Paziņojums to attiecīgo datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/1775 un Padomes Regulā (ES) 2017/1770 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali2020/C 4/02