Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/1775 ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje2020/C 4/02